برچسب- جدول مندلیف

عنصر چیست؟

عنصر چیست؟ عنصر ماده ای است که فقط از یک نوع اتم تشکیل یافته . برای شما  مثال میزنم یک  تکه بیسموت فقط شامل اتمهای بیسموت است که همه آنها از نظر شیمیایی یکسانند. می توان این تکه بیسموت را با پتک ریز ریز کرد و سپس به گرد مبدل ساخت. با این حال ، هر تکه و هر ذره آن همچنان بیسموت خواهد ماند . میتوانیم آن را آنقدر حرارت دهیم که مانند آب روان شود یا بجوشد و [...]

ادامه مطلب ...
تماس با ما