تیتانیوم کارباید

تیتانیوم کارباید

تیتانیوم کارباید

Titanium Carbide

Tic

کاربید تیتانیوم ماده ای بسیار سخت و مشکی رنگ می باشد.

دمای ذوب آن 3140 درجه سانتی گراد و دمای جوش وتبخیر آن 4300 درجه سانتی گراد می باشد.

این ماده در آب نا محلول و در اسید نیتریک محلول می گردد.

 

کاربردهای تیتانیوم کارباید :

Additive (with tungsten carbide) in making cutting tools and other parts subjected to thermal shock

arc-melting electrodes

cermets

coating dies for metal extrusion (0.2 mil film by vapor deposition)

  • افزودنی (با کاربید تنگستن) در ساخت ابزار برش و سایر قطعات در معرض شوک حرارتی
  • الکترودهای ذوب قوس
  • سرمت ها
  •  قالب های پوشش برای اکستروژن فلز (0.2 میل با رسوب بخار)

 

شرکت بازرگانی ایران – روسیه ماده فوق را با دو دانه بندی 2میکرون و 20 میکرون وارد کشور می نماید

و در صورت نیاز به دانه بندی های دیگر امکان ثبت سفارش و واردات وجود دارد.

 

بسته بندی کاربید تیتانیوم :

ماده فوق در بسته بندی های 25 گرم و 50 گرم موجود و قابل عرضه می باشد.

  • توضیحات

توضیحات

برای دریافت قیمت و خرید تیتانیوم کارباید می توانید از طریق شماره تلفن های

22039164 – 22039143 – 22039141

و یا از طریق واتس آپ به شماره 09121003598  اقدام نمایید.

 

 

تیتانیوم کارباید

Titanium Carbide

Tic

کاربید تیتانیوم ماده ای بسیار سخت و مشکی رنگ می باشد.

دمای ذوب آن 3140 درجه سانتی گراد و دمای جوش وتبخیر آن 4300 درجه سانتی گراد می باشد.

این ماده در آب نا محلول و در اسید نیتریک محلول می گردد.

 

کاربردهای تیتانیوم کارباید :

Additive (with tungsten carbide) in making cutting tools and other parts subjected to thermal shock

arc-melting electrodes

cermets

coating dies for metal extrusion (0.2 mil film by vapor deposition)

  • افزودنی (با کاربید تنگستن) در ساخت ابزار برش و سایر قطعات در معرض شوک حرارتی
  • الکترودهای ذوب قوس
  • سرمت ها
  •  قالب های پوشش برای اکستروژن فلز (0.2 میل با رسوب بخار)

 

شرکت بازرگانی ایران – روسیه ماده فوق را با دو دانه بندی 2میکرون و 20 میکرون وارد کشور می نماید

و در صورت نیاز به دانه بندی های دیگر امکان ثبت سفارش و واردات وجود دارد.

 

بسته بندی کاربید تیتانیوم :

ماده فوق در بسته بندی های 25 گرم و 50 گرم موجود و قابل عرضه می باشد.

 

 

تماس با ما