برچسب محصول - صنایع بلور

 • پرازدمیوم کلراید Presidium chloride III

  پرازدمیوم کلراید

  پرازدمیوم کلراید

  Presidium chloride III

  PrCl3.7H2O

  یکی از مشتقات بسیار مهم و پرکاربرد  از گروه لانتانید ها میباشد رنگ این ماده سبز رنگ میباشد .  

  کاربرد ها :

  • صنایع بلور و کریستال
  • شیشه های تزئینی
  • مصارف تحقیقاتی
  • تولید کاتالیست های صنایع  نفت و گاز
  • استخراج برخی فلزات
   

  بسته بندی پرازدمیوم کلراید :

  شرکت بازرگانی ایران- روسیه پرازدمیوم کلراید را در دو بسته بندی 5 گرم  و 10 گرم   به همکاران و  محققان ارجمند ارائه می نماید .  

  درجه خلوص ماده ارائه شده  99.8%  میباشد

   
 • دیسپرزیوم کلراید Dysprosium (III) chloride

  دیسپرزیوم کلراید

  دیسپرزیوم کلراید

  Dysprosium (III) chloride

  DyCl3.6H2O

  یکی از مشتقات بسیار مهم و پرکاربرد  از گروه لانتانید ها میباشد  رنگ این ماده سفید رنگ میباشد . این ماده دارای جرم ملکولی 377  میباشد  و به صورت نمک 6 آبه تولید می گردد  

  کاربرد های دیسپرزیوم کلراید :

  • صنایع بلور و کریستال
  • شیشه های تزئینی
  • مصارف تحقیقاتی
  • تولید کاتالیست های صنایع  نفت و گاز
  • استخراج برخی فلزات
   

  بسته بندی :

  شرکت بازرگانی ایران- روسیه ماده فوق را در دو بسته بندی 5 گرم  و 10 گرم   به همکاران و  محققان ارجمند ارائه می نماید .  

  درجه خلوص ماده ارائه شده  99.8%  میباشد

   
 • دیسپرزیوم نیترات Dysprosium nitrate pentahydrate

  دیسپرزیوم نیترات

    دیسپرزیوم نیترات  

  Dysprosium Nitrate Pentahydrate

  Dy(NO3)3.5H2O

    یکی از مشتقات بسیار مهم و پرکاربرد  از گروه لانتانید ها میباشد  رنگ این ماده سفید رنگ میباشد . این ماده دارای جرم ملکولی 438  میباشد  و به صورت نمک 5 آبه تولید می گردد  

  کاربرد ها :

  • صنایع بلور و کریستال
  • شیشه های تزئینی
  • مصارف تحقیقاتی
  • تولید کاتالیست های صنایع  نفت و گاز
  • استخراج برخی فلزات
   

  بسته بندی :

  شرکت بازرگانی ایران- روسیه ماده فوق را در دو بسته بندی 5 گرم  و 10 گرم   به همکاران و  محققان ارجمند ارائه می نماید .  

  درجه خلوص ماده ارائه شده  99.8%  میباشد

   
 • کلرور کبالت ( کلراید کبالت )

  کلرور کبالت

  کلرور کبالت ( کلراید کبالت )

  Cobalt chloride

    یکی از مشتقات بسیار مهم و پرکاربرد  از ترکیبات کبالت  میباشد  رنگ این ماده بسیار خوش رنگ و به رنگ بنفش میباشد این ماده  در آب محلول  و  محلول آن دارای رنگ صورتی میباشد . این ماده دارای جرم  مولی 129.8  گرم بر مول  میباشد این ماده در دو نوع  خشک و آب دار  در دنیا تولید می گردد  ولی نوع پرکاربرد آن در ایران و سایر کشور های صنعتی  نوع آب دار  آن میباشد.  

  کاربرد های کلرور کبالت:

  • صنایع بلور و کریستال
  • شیشه های تزئینی
  • رنگ نمودن  سلیکاژل آبی
  • تولید کاتالیست های صنایع  نفت و گاز
   

  Use:Absorbent for ammonia,gas masks,electroplating , sympathetic inks,hygrometers,manufacture of vitamin B12 flux for magnesium refining,solide lubricant,dye mordant,catalyst,barometers,laboratory reagent,fertiliazer additive.

   

  بسته بندی :

  شرکت بازرگانی ایران- روسیه ماده فوق را در دو بسته بندی بطری های 1 کیلو گرمی و  بشکه های  25 کیلو گرمی عرضه می نماید .  

  درجه خلوص ماده ارائه شده  99.8%  میباشد

   
 • هولمیوم کلراید Holmium Chloride

  هولمیوم کلراید

   هولمیوم کلراید

  Holmium Chloride

  HOCl3.6H2O

    یکی از مشتقات بسیار مهم و پرکاربرد  از گروه لانتانید ها میباشد  رنگ این ماده زرد رنگ میباشد . این ماده دارای جرم ملکولی 379  میباشد  و به صورت نمک 6 آبه تولید می گردد .  

  کاربرد ها :

  • صنایع بلور و کریستال
  • شیشه های تزئینی
  • مصارف تحقیقاتی
  • تولید کاتالیست های صنایع  نفت و گاز
  • استخراج برخی فلزات

  Use: The technique has a number of practical applications in a airplane flight control,missile guidance systems; other uses will undoubtedly develop.

  بسته بندی :

  شرکت بازرگانی ایران- روسیه ماده فوق را در دو بسته بندی 5 گرم  و 10 گرم   به همکاران و  محققان ارجمند ارائه می نماید .  

  درجه خلوص ماده ارائه شده  99.8%  میباشد

   
تماس با ما