گالیوم Gallium

خلوص ۹۹٫۹۹٪ در بسته بندی ۱۵،۲۵،۱۰۰گرمی

purity : 99.99%

ترکیبات گالیوم موجود در انبار تهران:

  • اکسید گالیم

  • نیترات گالیوم

  • کلراید گالیم