سیانید سدیم Sodium cyanide

این شرکت نماینده فروش کارخانه سیانور سدیم کره جنوبی و روسیه میباشد

و سیانور سدیم را به صورت قرصی و به صورت پودری با خلوص حداقل ۹۸% وارد می نماید

لازم به ذکر کالای فوق به کارخانجات دارای پروانه بهره برداری و شرکت های و کارگاه های دارای جواز عرضه می گردد .

همچنین امکان فروش به صورت پروفرمایی و ارزی نیز مقدور می باشد .

دریافت برگه آنالیز