آلومینیوم Aluminium

-پودرآمورف در دانه بندی ۲۰ الی ۲۰۰ میکرون ( ساخت ایران )

Al Powder

  .

-پودر کروی در دانه بندی ۲۰ میکرون در بسته بندی های ۲۵گرمی و ۱۰۰ گرمی

   .

-شمش در قطعات ۲۵ کیلوگرمی ، ۱ کیلوگرمی ( ساخت ایران )

(Ingots in pieces 25 kg , 1kg(made in iran